Hlavní uzávěr plynu

Bývá nejčastěji umístěn nejčastěji umístěn ve skříni společně s plynoměrem a regulátorem.
Umisťuje uvnitř i vně objektu, preferuje se jeho umístění vně objektu. Při jeho umístění uvnitř budovy musí být zajištěno automatické uzavírání přívodu plynu v případě požáru (např. použitím protipožární armatury). Ve výškových budovách musí být umístěn vždy mimo objekt.
Musí být zajištěn proti neoprávněné manipulaci a nesmazatelným označením HUP, případně jiným značením.

 

Možnosti umístění HUP
Bezpečnostní průtokové pojistky na plynových rozvodech
Protipožární armatury na plynových rozvodech
Regulátory tlaku plynu
Využití GSM alarmů k ochraně proti požáru a úniku plynu

Facebook

Sledujte nás na našem Facebooku